უკან დაბრუნება

ჩემთვის მნიშვნელოვანია, ბედნიერი იყო შენაძენით. თუ რაიმე მიზეზის გამო უკმაყოფილების საბაბი გაქვს, შეგიძლია მარტივად დააბრუნო პროდუქტი.

კურიერის მიერ ამანათის ჩაბარებისას შეამოწმე შენაძენი. რაიმე წუნის არსებობის ან მოლოდინთან შეუსაბამობის გამო შეგიძლია უარი განაცხადო მის მიღებაზე, რაც აუცილებლად უნდა დააფიქსირო წერილობითი ფორმით. 

 
გადახდილი თანხა, პროდუქტის დაბრუნების შემდგომ, უკან დაგერიცხება მაქსიმუმ 10 სამუშაო დღეში.